Trenutna minska situacija/Plan/Izvještaj

SUMNJIVA POVRŠINA 

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2022.godinu

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2021.godinu

Izvještaj PMA za 2020. godinu

Plan protivminskog djelovanja u BiH za 2020. godinu

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2019.godinu

Operativni plan 2019

Izvještaj o protivminskom djelovanju za 2018.godinu

Od početka provođenja operacija tehničkog izviđanja i čišćenja mina u BiH od 1996. godine zaključno sa 2020. godinom, redukovana je i očišćena površina od 228,157.000 m2; pronađeno je i uništeno 69.202 protivpješadijskih mina, 8.554 protivtenkovskih mina i 61.456 komada ESZR.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na mine u BiH iznosi 956.36 km2 ili 1,96% u odnosu na ukupnu površinu BiH2.

Trenutna veličina sumnjive opasne površine na kasetnu municiju u BiH iznosi 2.05 km2.

Opšta procjena uticaja mina/ESZR/kasetne municije u 118 opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/ESZR/kasetne municije.
Prema procjeni, visoki nivo uticaja ima 259 ugroženih zajednica, srednji nivo 212 zajednica i niski nivo 950 zajednica. Prikupljen je podatak o 264,011 domaćinstava u ugroženim zajednicama. Od tog broja, 32,109 domaćinstava je izloženo direktnom riziku. Ukupan broj stanovnika koji živi u ugroženim zajednicama je 845,163. Direktno je ugroženo 132,803 stanovnika.Utvrđeno je 189 MSP-a sa visokim nivoom rizika, 274 sa srednjim nivoom i 15 sa niskim nivoom rizika.

ŽRTVE

U poslijeratnom periodu stradalo je 1.767 osoba, od čega 618 osoba smrtno.

Prilikom obavljanja poslova humanitarnog deminiranja u BiH su stradala 133 deminera, od čega 53 deminera smrtno.

TEHNIČKO IZVIĐANJE I ČIŠĆENJE MINA/KASETNE MUNICIJE

U 2020. godini operacije tehničkog izviđanja i čišćenja mina izvedene su na 88 zadataka i na kraju izvještajne godine certifikovana površina iznosi 2.866.338 m2. U navedenim operacijama pronađeno je i uništeno 1.357 protivpješadijskih mina /od toga je 933 komada PP mina rezultat MSP/, 7 protivtenkovskih mina i 192 komada ESZR, CBU 162 komada. Operacijama tehničkog izviđanja redukovana je površina od 2.573.086 m2. Operacijama čišćenja mina očišćena je ukupna površina od 293.252 m2.
Operacijama deminiranja na zadacima MSP-ova, reducirana je površina od 13.036.375 m2, na 9 završenih zadataka i tom prilikom je pronađeno i uništeno 933 komada PP mina i 49 komada NUS-a.

RESURSI

U BiH je u 2020. godini akreditovano 17 organizacija za protivminsko djelovanje, od čega: 5 vladinih organizacija (Oružane snage BiH, FU Civilne Zaštite FBiH, RU Civilne Zaštite RS, Civilna Zaštita BD i Društvo crvenog križa/krsta BiH), 4 komercijalne organizacije (4 domaćih) i 8 nevladinih organizacija (6 domaćih i 2 međunarodne).

Smiley face