Obavještenje o izvođenju aktivnosti netehničkog izviđanja na području Seljublja, opština Kalesija

Izviđački tim Centra za uklanjanje mina, RU Tuzla, sa službom civilne zaštite opštine Kalesija, trenutno sprovodi aktivnosti netehničkog izviđanja na području Seljublja, opština Kalesija.

U pitanju su bivše linije razgraničenja, gdje se očekuje pronalazak velikog broja minsko eksplozivnih sredstava, a prema informacijama dobijenih od strane bivših pripadnika vojnih formacija, te podataka iz sačuvanih minskih zapisnika.
Planirani MSP najvećim dijelom zahvata sjeverni dio lokalne zajednice Seljublje i to Banj brdo, Bandera, Baljkovica, Toromanovići, Puljkov Do, Čifluk, Selišta i Vrela. Manjim dijelom obuhvaćena je LZ Kolimer, uz asfaltni put Tuzla- Bijeljina, te Hrasno Donje oko oblasti Bandera.
Radi se o brdskom području.
Otklanjanjem minske opasnosti, stvorili bi se uslovi za neometan ulazak u šumska područja radi korištenja drvnih resursa, a stvorili bi se i uslovi za rekultivaciju obradivih površina, kao i za razvoja stočarstva.
Oko lokalnog puta Banj Brdo – Relej Stolice nalazi se vikend naselje sa više obnovljenih vikend kuća, te bi se povećao stepen sigurnosti i za vlasnike istih. Omogućio bi se pristup i ostalim vikendicama u cilju njihovog renoviranja.
U cilju što efikasnijih i sveobuhvatnijih priprema za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na ovom području, mole se svi građani koji imaju neka saznanja ili sumnje o miniranosti, isto prijave na:

-SLUŽBA CZ OPŠTINE KALESIJA –121 ili 035-367-700
-BHMAC RU TUZLA – 035-294-249, 035-294-250, ru_tuzla@bhmac.org

Vezane vijesti

Smiley face