2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge internet provajding putem otvorenog postupka Lot 9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge pripreme i štampanja

Obavijest o rezultatu jn autoguma

Izmjena plana nabavki za period oktobar-decembar 2021 godine

Izmjena plana nabavki za juli-septembar 2021 godine

IZMJENA PLANA NABAVKI ZA JULI SEPTEMBAR 2021

ODLUKA o ponistenju postupka jn geodetskih oznaka bolcni

ODLUKA o formiranju tehnicke radne grupe

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge najma i održavanja opreme za potrebe štampanja i umnožavanja dokumenata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge osiguranja zaposlenih za slučaj smrti ili ozljede uzrokovane obavljanjem poslova deminiranja

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nab goriva Lot 1 Republika Srpska

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca u postupku nab goriva Lot 2 Brcko Distrikt

ODLUKA o ponistenju postupka jn rezervnih dijelova sa usl servisiranja u Banja Luci

plan nabavki juli sep 2021-16072021

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnog sporazuma

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-redovno i kasko osiguranje vozila

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-kancelarijski materijal i materijal za ciscenje LOT 2

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-kancelarijski materijal i materijal za ciscenje LOT 1

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca-geodetske oznake bolcne

ODLUKA o ponistenju postupka javne nabavke rez.dij. sa uslugom servisiranja u Banja Luci

ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponudjaca jn usluga mob interneta za GPS resiver

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku mini-tenderisanja

OBRAZAC PRACENJA REALIZACIJE UGOVORA OKVIRNOG SPORAZUMA

Poziv za dostavljanje ponuda – Usluga dijagnostificiranja kvara na vozilima BHMAC

JN usluga prevoza neispravnog vozila vucnim vozilom sl. vozila BHMAC

Odluka o izboru ponuđača u postupku mini-tenderisanja

Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabavki, kancelarijskog poslovanja, radnih odnosa, informacionih tehnologija i drugo u 2021. godini

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu eksterne reprezentacije

Poziv za dostavljanje ponuda za uslugu interne reprezenta

Smiley face