Odnosi sa javnošću

Centar za uklanjanje mina u BiH, želi da pravovremenim, tačnim, objektivnim i profesionalnim informisanjem javnosti o minskoj situaciji, trenutnim projektima i terenskim aktivnostima vezanim za uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava zaostalih ratom, poveća transparentnost i komunikaciju sa javnošću i na taj način predstavi rezultate u oblasti protivminskog djelovanja, a sve u cilju povećanja sigurnosti građana BiH.

Vodič za pristup informacijama i Indeks registar

Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama 

Zakon o zaštiti ličnih podataka

 Pravilnik o zaštiti čuvanja službenih podataka u BHMAC-u

Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, Vodič za pristup informacijama Centra za uklanjanje mina u BiH, te Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Centra za uklanjanje mina u BiH, reguliše odnose sa javnošću  Centra za uklanjanje mina u BiH.

Osoba nadležna za ostvarivanje odnosa s javnošću je Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću.

Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću, je osoba zaduženа za kontakte sa medijima, kao i obradu obradu zahtjeva u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, a koja se odnose na rad i događanje vezane za Centar za uklanjanje mina u BiH i protivminsko djelovanje u Bosni i Hercegovini.

Građani i mediji se informišu putem saopštenja za javnost, press-konferencija i davanja pojedinačnih izjava.

Sopštenja za javnost se dostavljaju se putem e-maila svim predstavnicima medija.

Saopštenja za javnost objavljuju se i na www.bhmac.org

Smiley face