Biografija Direktor/Pomoćnici direktora

RJEŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Дирeктoр

 Сaшa Oбрaдoвић, рoђeн 05.12.1976. гoдинe у Сaрajeву.

Диплoмирaни  eкoнoмистa. 

23.07.2019.гoдинe имeнoвaн je зa Дирeктoрa Цeнтрa зa уклaњaњe минa у БиХ.

Oжeњeн, oтaц  двoje дjeцe.


RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

Pomoćnik direktora za podršku i finansije Damir Šišić, rođen 17.04.1975.god, u Klokotnica, općina Doboj Istok.

Diplomirani ekonomista.

23.07.2019.godine imenovan za Pomoćnika direktora za podršku i finansije Centra za uklanjanje mina u BiH.

Oženjen, otac troje djece.

RJEŠENJE O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

This image has an empty alt attribute; its file name is stojak.jpg

Pomoćnik direktora za operacije

Dragan Stojak

30.11.1962.godine

Završio Fakultet političkih nauka, Odsjek za odbranu i sigurnost

Imenovan za Pomoćnika direktora za operacije 28.07.2019.godine

Oženjen, otac troje djece.

Smiley face