Buy high-quality cheap and replica watches online.

Početak prve faze ciljanog tehničkog izviđanja na području Đelilovca, opština Travnik

26.05.2016.godine, na području Đelilovca, opština Travnik, započeta je prva faza ciljanog tehničkog izviđanja na minski sumnjivoj površini od 2.345.100 m2. Aktivnosti vrši NVO NPA, u saradnji sa BHMAC Regionalnim uredom Travnik.
Do sada je na ovom području zabilježeno 9 minskih nesreća.

Aktivnosti NPA u ovoj fazi ciljanog tehničkog izviđanja su usmjerene na procjenu informacija identifikovanih putem netehničkog izviđanja, i prikupljanje novih informacija o zagađenosti minama uz upotrebu dronova.
Realizaciju ovog projekta podržala je Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

Vezane vijesti

Smiley face